تفاوت زبان نشانه گذاری و زبان برنامه نویسی

HTML چیست؟

HTML یک زبان نشانه گذاری است ، به اين معنی که بخش های مختلف توسط اجزايی به نام تگ از هم جدا شده است. هر… ادامه »HTML چیست؟